Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Arvol Looking Horse till försvar
för Moder Jord

 

 

 

Arvol Looking Horse från Syddakota beskrivs som beskyddaren i 19:e generationen av Lakota-, Dakota- och Nakotaindianernas viktigaste heliga pipa – den vita buffelkalvpipan. Enligt myten fick Lakotas denna urpipa av den vita buffelkalvkvinnan och det finns profetior om att hon en dag ska komma tillbaka för att bringa harmoni och balans.

När en vit buffelkalv 1994 föddes på en farm i Wisconsin tolkades detta av traditionella indianer som inledningen till en tid av stora förändringar då nationernas cirkel åter ska slutas och fred skapas. Kalven som fick namnet Miracle blev tio år gammal och dog 2004. Den 24 augusti 2006 föddes en ny vit buffelkalv på samma fram i Wisconsin. Den har fått namnet Miracle’s Second  Chance och just nu funderar traditionsbärarna bland Lakotas på hur detta ska tolkas.

När den första vita buffelkalven föddes tog Arvol Looking Horse initiativ till något som kallas World Peace and Prayer Day och som sedan dess har genomförts vid sommarsolståndet på heliga platser runt om i världen. Tanken med denna ceremoni är att förena världens folk i en gemensam bön för att hela Moder Jord och sprida en medvetenhet om behovet av fred och harmoni. Arvol själv har genomfört dessa ceremonier i Black Hills (2000), Irland (2001), Sydafrika (2002), Australien (2003), Japan (2004) och återigen i Black Hills (2005) för att sluta cirkeln. Allt detta liksom Arvols övriga aktiviteter som Lakota-ledare finns beskrivet på internetsajten Wolakota Foundation.

Nu har Arvol Looking Horse vid en ceremoni i FN-huset i New York belönats med Juliet Hollister Award för hans bidrag till fred och kommunikation mellan olika kulturer och religioner. Bland dem som tidigare fått detta pris är Dalai Lama, Nelson Mandela and Ravi Shankar.

I samband med belöningen har Arvol Looking Horse sänt ut följande budskap:

Vi måste förenas för att försvara Moder Jord

Jag, Chief Arvol Looking Horse från Lakota, Dakota och Nakota Nation, ber om förståelse för ett ursprungligt perspektiv på vad som har hänt i Amerika, det vi kallar Sköldpaddsön. Med ett budskap från våra heliga ceremonier och med mina ord försöker jag ena det globala samfundet – andligt, var och en utifrån sitt eget sätt och sin egen tro på Skaparen.

I våra urgamla profetior har vi blivit varnade för de tider vi lever i idag, men därifrån har vi också fått ett mycket viktigt budskap om en lösning; hur man ska kunna vända denna förfärliga utveckling.

För att kunna förstå djupet i detta budskap måste man erkänna betydelsen av heliga platser och inse de inbördes sambanden mellan allt som händer idag, till exempel de massakrer som inträffar i andra länder och i Amerika.

Jag har fått lära mig om dessa viktiga saker sedan jag var 12 år, när jag mottog knytet med den heliga vita buffelkalvspipan och alla dess läror. Vårt folk har försökt skydda heliga platser sedan tidernas begynnelse. Dessa platser har kränkts i århundraden och har fört oss till den obehagliga situation som vi befinner oss i idag på global nivå.

Se er omkring. Vår Moder Jord är mycket sjuk på grund av dessa kränkningar, och vi befinner oss på randen till att förstöra möjligheterna till en hälsosam överlevnad för de generationer som ska komma, våra barns barn.

Våra förfäder har försökt skydda vår heliga plats, det som kallas Black Hills i Syddakota, “härtat i allt som är”, från fortsatta kränkningar. Våra förfäder såg aldrig någon satellitbild av denna plats men nu när de bilderna är tillgängliga ser vi att den har formen av ett hjärta.

Diné (Navajo) har skyddat Big Mountain, som de kallar sin lever, och vi lider av och kommer att lida mer av kolbrytningen där och alla de giftiga processer som används vid kolbrytningen.

Aboriginerna har varnat för den globala uppvärmningens nedsmutsande effekter på korallreven som de ser som Moder Jords blodrenare.

Urfolken i regnskogen berättar att regnskogarna är planetens lungor som behöver skyddas.

Gwich’in Nation konfronteras av oljeborrning på det arktiska viltreservatets kustslätt, som för Gwich’in betyder “där livet börjar”. Kustslätten är födelseplatsen för många livsformer bland djurnationerna. Om dessa djurnationer dör kommer det att föröda urfolken i det här området.

Allt eftersom denna destruktiva utveckling fortsätter över hela världen kommer vi att bevittna utrotningen av flera djur-, växt- och människonationer till följd av mänsklighetens missbruk av makt och brist på förståelse för “livets balans”.

Urfolken varnar för att denna destruktiva utveckling kommer att orsaka ödeläggelse i global skala. Det finns mycket, mycket mer kunskap och medvetenhet bland urfolken om Moder Jords heliga platser, hennes chakran, och sambanden med vår själ som säkerligen kommer att påverka framtida generationer.

Det måste ske en snabb övergång till andra former av energi som är säker för alla nationer på Moder Jord. Vi behöver förstå de typer av tänkesätt som fortsätter att förstöra andligheten i hela vårt globala samfund.  Om vi inte gör detta kommer destruktionens krafter att överväldiga oss. Våra förfäder förutsade att en dag kommer vatten att vara till salu. Då var det svårt att förstå detta, eftersom vatten fann så rikligt, så rent och så fullt av energi, näring och ande.

Idag måste vi köpa rent vatten och då har även de näringsrika mineralerna tagits bort; det är bara innehållslös vätska. En dag kommer vatten att vara som guld – för dyrt att köpa.

Inte alla kommer att ha rätt att dricka säkert vatten. Vi sätter inte värde på och hedrar inte våra heliga platser när vi river ut mineralerna och gåvorna som ligger under dem, som om Moder Jord bara var en resurs och inte själva källan till livet.

Att attackera nationer och vara tvungen att utnyttja mer resurser för att genomföra förstörelse i fredens namn är inte svaret. Vi behöver förstå hur alla dessa beslut påverkar den globala nationen; vi kommer inte att vara immuna mot dess återverkningar. Att tillåta fortsatt förorening av vår föda och vårt landskap påverkar det sätt vi tänker på.

En “sjukdom i tänkandet” har drabbat världens ledare och många medlemmar i vårt globala samfund som tror att en lösning med vedergällning och förstörelse av folk kommer att leda till fred.

I våra profetior berättas att vi nu befinner oss vid en korsväg: Antingen förenar vi oss andligen som en global nation eller också kommer vi att stå inför kaos, katastrofer, sjukdomar och tårar från våra släktingars ögon.

Vi är den enda art som förstör livets källa, det vill säga Moder Jord, i namn av makt, mineralresurser och jordägande, och genom att använda kemikalier och krigsmetoder som gör oåterkallelig skada så att Moder Jord blir trött och inte kan tåla mer påverkan.

Jag ber dig att förena dig med mig i denna strävan. Vår vision är att folken på alla kontinenter, oavsett vilken tro på Skaparen de har ska komma samman som en på sina heliga platser för att be och meditera och känna sig som ett med varandra. På så sätt främjas ett energiskifte för att hela vår Moder Jord och uppnå ett universellt medvetande som syftar till att skapa fred.

För varje dag som går ber jag alla nationer att inleda en global kraftansträngning och komma ihåg att tacka för den heliga föda som har givits oss av vår Moder Jord så att medicinens energi kan riktas in på att hela våra tankar och våra själar.

Detta nya millennium kommer antingen att inleda en harmonisk tidsålder eller medföra slutet på livet som vi känner det. Hunger, krig och giftigt avfall har varit kännetecknet för den stora myten om framsteg och utveckling som präglade det förra millenniet. 

På oss som förvaltare av Moder Jords hjärta faller ansvaret att slå tillbaka destruktionens makter. Du är den som måste besluta. Du ensam – och bara du – kan göra detta avgörande val: att vandra i värdighet eller vanhedra dina släktingar. Ödet för hela världen beror på ditt beslut.

Var och en av oss har satts här i denna tid och på denna plats för att personligen bestämma framtiden för mänskligheten. Tror du att Skaparen skulle skapa onödiga människor i en tid av sådan fruktansvärd fara?

Du ska veta att du själv är oumbärlig för denna värld. Tro på det. Förstå både välsignelsen och bördan i detta. Du själv behövs desperat för att rädda den här världens själ. Tror du att du sattes hit för något mindre? I livets heliga cirkel finns ingen början och inget slut.

(Översättning Jörgen I Eriksson)

                                                                                                          Tillbaka