Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser

  Tankar

  Kontakt

  Min blogg

 

Tankar


Shamanistisk magi vs kapitalismens illusioner

Vilka illusioner driver kapitalismen? Kan kreativ magi rädda Jorden?

Aktivism versus kollaps och ångest

En text om nya och kreativa impulser inför klimatkollapsen

The Living Universe – Callemans kvantrevolution

Carl Johan Callemans nya bok presenterar en teori om Alltet

Shamansk morgonbön och aftonbön

Dagliga ceremonier för att laga världen, läka och hela Jord

Att bli ett med uppsåtet

Hur man kan manifestera det kosmiska i det jordiska

Gaia-vetenskap, Jung och alkemi

Fyra böcker om hur man kan skapa en besjälad vetenskap för Gaias balans

Ragnarök, pandemi och runologi

Spännande kosmologisk nytolkning av Rökstenen av Henrik Williams

Kosmisk magi – överallt och alltid

Liksom kunskap och kraft kan magi vara icke-lokal och ögonblicklig

Kosmisk extasvårt grundtillstånd

Den kosmiska energi som allting föds fram ur är ständigt tillgänglig ehuru beslöjad.

Shamansk aktivism: Att samspela med Örnens emanationer (2)

Den esoteriska shamanens magi måste ske under radarn och ligga steget före

Total kunskap och total frihet: Den esoteriska shamanens väg (1)

I det 21:a århundradet måste allt göras nytt även shamanismen

Instead of online courses: Learning Rune Magic on your own

Mother Earth and The Great Mystery are the real teachers – at sacred sites

I stället för online-kurs: Shamansk runmagi på egen hand

Runmagi lär man sig bäst av Moder Jord och på heliga platser

Är Corona den tredje stora skakningen?

Några tankar om coronapandemin utifrån Hopis profetior

The Existential Shamanism of Carlos Castaneda

Castaneda’s knowledge and power is very much an outflow of Mother Earth

A Thoughtful and Thought Provoking Book

Review of the Castaneda book by Nicholas Breeze Wood in Sacred Hoop

Eriksson’s book on Castaneda is amazing

A very favourable review of The Active Side of Infinity in The Echo World

Ny fas i Callemans medvetanderevolution

Carl Johan Callemans nya bok Quantum Science of Psychedelics slår det mesta

Jung, Castaneda och det omedvetna

Drygt 80 år efteråt finns nu Jungs amerikanska föreläsningar som inspirerande bok

Bön vid ceremoni på Mariavall 15 september 2019

Bön framförd av Jörgen I Eriksson vid interreligiös ceremoni på Österlen

Shamanismen måste utvecklas och förnyas

Intervju med Jörgen I Eriksson gjord av Kyrre Franck från Sjamanistisk Forbund

Om Drömtiden, tonal och nagual

Carlos Castaneda på oförglömliga höjder i Tales of Power

Alkemi – port eller återvändsgränd?

Alkemi: Det gudomliga verket är ett imponerande verk men gör det enkla onödigt svårt

Regnbågsormen + Heimdall = sant?

A. P. Elkins klassiker om aboriginsk andlighet ger nya insikter om nordisk shamanism

Runorna är ett inkluderande kunskapssystem

Runorna känner inga gränser, vare sig geografiska, kulturella eller andliga

Judisk shamanism lyfter illusionens slöja

Rabbinen Gershon Winkler har gjort en svindlande analys av judisk shamanism

En levande shamansk tradition i Norge

Professor Trude Fonneland tar de nutida shamanerna på allvar

Vilda och dynamiska runor

Sofia Karin Axelsson har skrivit en kreativ introduktion till utharken

Forn sed i ny skrud

Henrik Hallgren uppdaterar den forna seden i boken Jordens Ande

Allt är nytt – hela tiden nytt

Lothar Schäfer om hur kvantfysiken öppnar upp för ett nytt förbund med naturen

Heimdall, Odin and the Nine Waves of Creation

Parallels between Pre-Christian Nordic Myths and Mayan Cosmology

Heimdall, Oden och de nio skapelsevågorna

Beröringspunkter mellan förkristna nordiska myter och maya-kalendern

Den tredje uppmärksamheten

Det har blivit nödvändigt att överskrida såväl Castaneda som Harner

Skapelsens nio vågor och mänsklighetens öde

Carl Johan Calleman smälter samman vetenskap och andlighet

Mysterium Coniunctionis – Jung i sitt esse

Vid 80 års ålder skrev Jung sitt kanske mest betydelsefulla verk

Om Jungs strövtåg i Drömtiden

C.G. Jungs The Red Book som gavs ut först 2009 är häpnadsväckande läsning

David Bohm transcenderar fysik och filosofi

Världen är ett universellt flöde av händelser och processer

Rupert Sheldrake om vetenskapens illusioner

I kritiken av den mekanistiska vetenskapen öppnar Sheldrake för ett nytt paradigm.

Räcker det med lite alkemi?

CG Jungs bok om alkemi innehåller en resa väl värd att göra

Är Oden kvantfysikens gudfader?

Den som studerar shamanism har stor nytta av att sätta sig in i kvantfysikens världsbild

En gyllene väg till det kollektiva omedvetna

Jeff Vézina om synkroniciteter som transformerar oss

Från det fattbara till det ofattbara

Kvantfysikern Hans-Peter Dürr sammanför kvantfysik, ekologi och andlighet i en ny livssyn

Att vandra i skönhet med kvantfysiken

Lothar Schäfer har skrivit en högintressant bok om kvantfysik och andlighet

Haddings och Heids resa till dödsriket

Är det ett himmelskt famntag vi bevittnar i denna myt?

Odens likgaldervarför gråter nornan?

Detta medeltida kväde rymmer stor och magisk visdom

„Ein gut verständlich geschriebenes Handbuch“

Wilfried Richert rezensiert Runenmagie und Schamanismus

Människans digitala fångenskap

Den sydkoreanske filosofen Byung Chul-Han analyserar det nyliberala samhället

Frau Holle – Den stora gudinnan

Sagan om Frau Holle/Flädermor beskriver en uråldrig kvinnlig initiationsväg

Himmelsweg – Fyra heliga platser i Tyskland

Goseck, Nebra, Langeneichstädt, Pömmelte

Heligt landskap och platsens låga

Tidningen Kulturen gör en filosofiskt djuplodande recension av boken Heligt landskap

Folklig trolldom – en levande tradition

Johannes Gårdbäck, The Rootdoctor, har sammanställt en högintressant bok om nordisk magi

Ibland inträffar mirakel

Min analys i fulltext från 2004 av samisk shamanism och folklig läkekonst (pdf)

Sometimes Miracles Happen

The whole text of my 2004 analysis of Saami Shamanism and Traditional Healing (pdf) 

Lovord för Heligt landskap: Platser för kraft och kunskap

Många läsare berömmer boken. ”Ett måste för alla som vill undersöka landskapet”

Synkronicitet, psykoid och Drömtiden

F. David Peat utvecklar Jungs och Paulis tankar om alltings psykomateriella grund

Med döden som rådgivare

Om Castaneda och Eddan utifrån Hilda Roderick Ellis bok The Road to Hel

Signelser från Småland

Signelser från Småland sammanställda av Per Gustaf Vistrand 1897

Folktro i Nederkalix 1927

Shamanska föreställningar var levande för mindre än 100 år sedan

Andlig skolningsväg i Eddans dolda visdom

Eta Christensson recenserar Eddans dolda visdom i nättidningen Naturtro

Vi måste acceptera våra omistliga skyldigheter

Daniel R. Wildcat skriver om hur världen kan räddas med hjälp av urfolkens kunskaper

Om hur Lodur/Loke tvättades bort

Jan Ekermann gör en spännande nytolkning av Lokegestalten

Symbios mellan människa och djur

Arkeolog Kristina Jennbert om flytande gränser mellan människa och djur i förkristen livssyn

Världsträdet, treuddar och fornborgar

Arkeologen Anders Andrén om hur förkristen kosmologi manifesterades i landskapet

Trolldom, blot och forn sed

Religionshistorikern Catharina Raudvere borrar i begreppet forn sed

Om gamla och nya tiders shamaner

Anna Kjellin fortsätter sin romanserie om shamaner i Tuva

Skapelse, död och transformation

En inledande analys av Eddans dolda visdom

Guld, sejd, sex

Arkeologen Lotte Hedeager försöker ta ett helhetsgrepp om förkristen kosmologi

Att avkoda Eddans hemliga visdom

The Seed of Yggdrasill är en unik guidebok av Maria Kvilhaug

Att löpa ulv och björn

Ella Odstedts klassiska varulvsstudie från 1943 i en läcker nyutgåva

Sibirien tur och retur

Imponerande sammanfattning av shamanismen under de senaste 200 åren av Andrei A. Znamenski

“Om vi behandlar skogen illa blir den vår fiende”

Yanomami-shamanen Davi Kopenawa om kosmologi, landskap och kampen för överlevnad

Michael Harner writes his testament

A critical review of Harner’s long overdue follow up to The Way of the Shaman

Hamnskiften, ergi och heligt landskap

Kreativa studier av nordisk förkristen kosmologi

Den poetiska Eddan i ny översättning

Alexander Bågenholm har gjort den första nyöversättningen på över 50 år

Det rituella landskapet

Om Nerthus, mossoffer och Mimers brunn

Mickelsmäss – Tacksägelse

En tacksägelse till Moder Jord och årsvarvet utifrån utharkens 24 runor

The World Tree, the Cosmic Web and Mother Earth in Nordic Tradition

Talk given at the International Council of 13 Indigenous Grandmothers July 14th 2013

Om att överskrida Michael Harners core shamanism

Om man vill delta i drömmandet av världen måste shamanismen förankras i det egna landskapet

Budskap från två ädla röda män

Mathew King, lakota, och Leon Shenandoah, onondaga, om den andliga vägen

Tacksägelse – kort variant

Att tacka är en förutsättning för att vandra i skönhet

Buddhism, shamanism och djupekologi

The Fruitful Darkness - Joan Halifax väver samman traditioner om Moder Jord

Vi är varken varg eller hund

En gammal lakota berättar genom Kent Nerburn om folkmordet på ursprungsamerikanerna

Rolling Thunder i Ledusjörevisited

En ny bok om en död shaman blixtbelyser några märkliga dagar i Västerbotten 1982

Om lakotas tolv dygder och att återvända till jorden

Joseph M Marshall III utvecklar sina tankar om den lågmälda vägen

Att gå med morfar och att lära av barbari

Joseph M Marshall III om hur man kan utvinna visdom genom att vandra med sin morfar

Självviktighet och patriarkat

Visdom, kraft och kunskap växer ur ödmjukhet och tacksamhet

Att försvara heliga platser

En av shamanernas viktigaste uppgifter är att försvara och skydda heliga platser.

Om naturens rättigheter

Människan kan inte ge Moder Jord rättigheter. Hon existerar i sin egen rätt.

Det finns inga runrader – bara processer

Utharken står inte för runornas nattsida; den överskrider kategorier som ljus och mörker

Traditionell livssyn i dagens värld

Att skydda landet och skydda kunskapen är grunden i den antikoloniala kampen

Att öva sig i tacksamhet

En tacksägelseceremoni är ett sätt att gå in i Drömtiden

The Runes – A Shamanic Tool from Dreamtime

The runes are a gift from the holy beings in Dreamtime, in “distant times”

Kärlek och avsikt – Om rörelsen i universum

Samtal om vad som driver universum – i det stora och i det lilla

”Våra ceremonier håller samman världen”

Traditionella vismän och viskvinnor kommer till tals i boken Wisdomkeepers

Att finna drömtidsaspekten

Allt vi gör innehåller en drömtidsaspekt och kan vara en ingång till Drömtiden

Rätt plats, rätt tid,rätt attityd

Shamanen jagar inte kunskap och kraft utan låter den komma till sig

Om shamaners och fåglars supervision

Hugin, Munin, Räsvelg och många andra fåglar är budbärare från Drömtiden

Eirik Myrhaug, samisk shaman, aktivist och filosof

Shamanismen är en väg till insikt och en feminin praxis, säger Eirik Myrhaug i boken om hans liv

Carlos Castaneda och utharken

Det finns tydliga paralleller mellan Castanedas kosmologi och utharken

Att söka mening i en försvinnande existens

John Hedberg kommenterar min bok Drömtid, visdom, paradox

Världsträd, intelligens och evolution

Tankar utifrån Carl Johan Callemans nya teori om evolutionen

Att avkolonisera sin historia

Indianska historiker demonterar kolonialmaktens berättelser.

Kapitalet som Gud

Jörgen I Eriksson om fetischer, ångest, uppror, Karl Marx och Sitting Bull.

De sex heliga riterna

Lakotaindianerna har sju heliga riter – vi har sex riter som stammar från Drömtiden.

Vi har inte makt att äga landet

Anthony Lee Sr, navajosångare, om nationaldagsfirande och mänsklig hybris.

Att ladda ner Gaias intelligens

John Lamb Lash förenar gnosticism och djupekologi.

Att stilla tänkandet och gå in i Drömtiden

Om vad det innebär att koppla upp sig på landskapets intelligensfält.

Att demontera maskincivilisationens myter

Kulturantropologen Alf Hornborg demaskerar maskinen som fetisch.

Hela gurusystemet är sjukt

Vandra i skönhet utan guru. Gå din egen väg och sök kunskapen direkt av Moder Jord.

Bolivia lagstiftar om Moder Jords rättigheter

Moder Jord är ett levande väsen och ett juridiskt subjekt.

Om själens kretslopp

Är själen odödlig, finns en tillvaro efter döden, reinkarnerar människan?

Arvol Looking Horse om ceremoniregler

Vi måste ha strikta regler eftersom vi arbetar med ande, säger Arvol Looking Horse.

Portar till Drömtiden – Hällbilder och modern shamanism

Föredrag av Jörgen I Eriksson vid arkeologihelgen i Näsåker september 2010

Avkolonisering och en gammal mans berättelser

Waziyatawin ger en lysande inblick i dakotas traditionella tankevärld.

Att måla kosmos och söka balans

Djuplodande om klippkonst och muralmålningar hos hopi och andra pueblofolk

Att balansera människans vandring på jorden

Intervju med Jörgen I Eriksson om hans shamanska väg och tankesystem

En runceremoni för harmoni och balans

Hur man kan andas och ljuda utharken för att stämma sig i balans med Moder Jord

Bilder som spränger hinnan till Drömtiden

Jägarens leende öppnar för kreativ kommunikation med klippkonst och hällbilder

Med himlen ovanför och jorden under

John P Milton har skrivit en stark bok om andliga övningar i naturen

Urfolkens rätt till sina traditionella kultplatser

John Hedberg om hoten mot wixáricas heliga platser i Virakota-öknen i Mexiko

Om profeter och profetior

Om skillnaden mellan new age-budskap och traditionella profetior från urfolk

Att hitta hopp och kraft i mörkret

Hur man kan omvandla förtvivlan inför världens tillstånd till kreativ handling.

Att komma ihåg vår djuriskhet

David Abram är en av de stora nytänkarna om människa och natur

Att kalla på björnens ande

Unika sibiriska shamansånger samlade i en bok

Där renflocken drar förbi…

Texter som omprövar gamla sanningar om sydsamisk kultur

Ärkedruiden om The Ecotechnic Future

John Michael Greer utvecklar sin civilisationskritik

Enastående och remarkabelt om wixárica-indianerna

John Hedberg summerar 40 års unika undersökningar

Domare, filosofer och traditionalister

Navajo-juristen Raymond D. Austin om traditionell rättsskipning

Var finns visdomen?

Högintressanta intervjuer med visa människor världen över

Drömmar, drömspår och Drömtiden

Drömmar är portar till Drömtiden och fyller sin funktion just genom att drömmas

Trauma som andlig drivkraft

Vad vi kan lära av vodoun på Haiti

Traditionell livssyn – inte religion

Kerstin Eidlitz Kuoljok skriver upplyftande om samisk och sibirisk livssyn

Visdomen finns på platser

Fascinerande av Keith H Basso om apachernas syn på landskapet

Ärkedruid om industricivilisationens undergång

John Michael Greer guidar inför den avindustrialiserade tidsåldern

Konsten att gå

Geoff Nicholson har skrivit en inspirerande bok om gåendets historia och filosofi

Evo Morales försvarar Moder Jord

Evo Morales föreslår FN-deklaration om Moder Jords rättigheter

Aymara-shamaner och Evo Morales

Anders Burman har skrivit en fascinerande avhandling om andinsk shamanism

Wall Street vs Navajo Way

Tre navajotänkare om den ekonomiska krisen och alternativa synsätt

Shamanismen är en livsfilosofi

Juha Pentikäinen skriver om levande shamankulturer i Ryssland

Medicinmän upphäver vår världsbild

Vine Delorias sista bok handlar om medicinmännens förunderliga förmågor

Förintelse och indianutrotning

En artikel om hur Förintelsen av judar hänger samman med utrotning av urfolk

Nederlag om San Francisco Peaks

Ökat hot mot de heliga bergen efter federalt domstolsutslag

Långt-Liv-i-Lycka

Gunilla Hultgren skildrar grundläggande navajomyter och ceremonier

Andlighet till salu?

Banfield/Johanssons film om indiansk andlighet nu på dvd

Att utvinna visdom ur Eddan

Lars Magnar Enoksen har skrivit en bok om Djur och natur i fornnordisk mytologi

Evo Morales vill avskaffa kapitalismen

Bolivias president talar inför FN:s urfolksforum

Ceremoni för Moder Jord den 21 juni 2008

World Peace and Prayer Day initiativ av Arvol Looking Horse

Haren var som nåjden

Yngve Ryd återberättar samisk kunskap om vilda och tama djur

Civilisationskritik med problem

Derrick Jensen romantiserar våld och går inte på djupet

Arvol Looking Horse talade i cirklar

Lärdomar från ett möte med beskyddaren av den vita buffelkalvpipan

Ailo Gaup vid vägs ände

Ny bok av Ailo Gaup väcker tankar om shamanismens utveckling

Landskapet i samisk identitet

Åsa Virdi Kroik om heliga berg, gömda trummor och landskapet som berättelse

Den levande erfarenheten

Jens-Ivar Nergård har skrivit en fantastisk bok om samisk andlig kunskapstradition

Shamanismens sex kardinalvägar till kunskap och kraft

Om utesittning, landskapsgång, ceremonier, extas, själsresor och kontemplation.

Peak Oil och shamanens återkomst

Industricivilisationens slutparentes närmar sig. Shamanen vet ett annat sätt.

Förbjud all uranbrytning!

Deklaration från urfolkens urantoppmöte i Window Rock

Ingen ska ägna sig åt uranbrytning

Tal av Lawrence T Morgan vid urantoppmötet i Window Rock

Paleolitiskt medvetande 

- om pre-shamansk närvaro och extas

Till försvar för Moder Jord

Arvol Looking Horse manar till globala ceremonier och kamp för heliga platser

Var levs det verkliga livet?

Ett försök till paleolitiskt paradigm

Shamanism på webben?

Vad har en shaman på webben att göra?

Shepards stenåldersfilosofi

Inspirerarande civilisationskritik i Coming Home to the Pleistocene av Paul Shepard

Bra introduktion till samisk religion

Efter förfädernas sed har ett helhetsperspektiv på samisk religion.

Blod och bot – med myten som vägvisare  

Om navajos kvinnliga sångare och hur myter används för att lösa dagens problem

Inre form och helig vind

Analys av navajo-indianernas filosofi

 

Medicinmän i kamp för navajos heliga berg

Hataalis försvarar San Fransisco Peaks mot exploatering

 

Ursprunglig föda och shamanism

Recension av böcker om stenålderkost

 

John Zerzan – anarkist och primitivist

Zerzan dissekerar civilisationens patologi men saknar andligt perspektiv

 

Ailo Gaup i shamanzonen

Med Sjamansonen har Ailo Gaup skrivit en formidabel bok

 

Feministisk shamanism

The Woman in the Shaman’s Body av Barbara Tedlock är mycket inspirerande

 

Silde – Samiska mytiska berättelser

Elina Helander-Renvall öppnar dörrar till samernas mytskatt

 

Pueblo-indianernas världsbild

Alfonso Ortiz, tewa-indian från New Mexico, öppnar dörren till en annorlunda världsbild

 

Jokkmokksdeklarationen

Uttalande från de tre sametingen samlade i Jokkmokk den 24 februari 2005

Earth Is My Mother, Sky Is My Father

Trudy Griffin-Pierce har skrivit en fantastisk bok om navajoindianernas andlighet

Native Science

Gregory Cajete, tewa-indian från New Mexico, analyserar grunderna i indiansk filosofi

Imponerande om sejd

Neil S Price sätter i The Viking Way in den nordiska shamanismen i ett cirkumpolärt sammanhang
 

Samisk etnomedicin

En introduktion till den samiska läkekonsten av Torbjörn Arnold

 En magisk världsbild

En genomgång av den magiska världsbilden i det svenska bondesamhället på 1600-talet

 Magi och logik

I den rikhaltiga litteraturen om folklig läkekonst och skrock kan man finna viktiga skärvor av ett ur-tänkande

 Helig geografi, helig tid

Tips om aktuell litteratur som kan ge insikter i de nordamerikanska indianernas historia, nuvarande situation, världsbild och andliga traditioner

Vismannens vemod

En liten analys av Carlos Castanedas betydelse utifrån hans sista böcker The Wheel of Time och The Active Side of Infinity