Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser

  Tankar

  Kontakt

  Min blogg

 

Mitt kurskoncept:

Shamansk runmagi - Portal till Drömtiden

Shamansk runmagi - heligt landskap

 

IMG_5080

 

Under 2020 håller jag två kurser: i Tiveden den 18-20 september och i Stockholm 26-27 september + 3 oktober

Shamansk runmagi – Heligt landskap,
Tiveden, 18-20 sept
(fulltecknad)

Shamansk runmagi – Portal till Drömtiden, Stockholm 26-27 sept + 3 okt


Arla i urtid fanns ingenting,
ej sand, ej hav, ej svala vågor;
jord fanns icke, ingen himmel,
där fanns omätligt gap – gräs fanns icke.

Så beskriver völvan, den kvinnliga urshamanen, världens tillstånd före skapelsen. Allt utgår från Den stora tomheten, Ginnungagap – det som i jungiansk djuppsykologi och alkemi kallas det kollektiva omedvetna och unus mundus. Andra traditioner talar om Drömtiden och Carlos Castaneda landade i begreppet Oändlighetens aktiva sida. Kvantfysiken har inspirerat moderna uttryck som Det kosmiska potentialitetsfältet och Möjlighetsfältet och i nordisk tradition har vid också begreppet Urds väv, som en sammanfattande beteckning på den kosmiska väv som allting föds fram ur. Men det fanns faktiskt något även före den process där ande och materia började manifesteras, nämligen den kosmiska matrisen som är det som ger form och mönster åt allt som växer fram i skapelseprocessen. Ett av många sätt att beskriva och sammanfatta denna matris är det ursprungliga runsystemet – utharkens 24 runor. Genom att samverka med dem kan vi få kunskap direkt ur det redan skapade och ur det pågående och framtida skapandet. Runorna erbjuder en väg till att uppleva den kosmiska energin direkt utan att ta omvägen via symboler eller mänskliga uttolkare. I likhet med Castaneda skulle jag kunna kalla denna kunskapsväg för ”den oklanderlige krigarens väg” men jag har valt beskrivningen Shamansk runmagi – Portal till Drömtiden. Svenska Akademiens ordlista anger två innebörder av portal som passar väl in i detta sammanhang: 1) utsmyckad huvudport, 2) webbsida med stort utbud av länkar och tjänster. I och för sig är utharken ingen webbsida men den utgör en virvel in i ett stort utbud av Drömtidens länkar och tjänster.

Det är runorna som är de verkliga lärarna, jag själv är bara förmedlare av kunskap om detta. Grunden i mitt tänkesätt utgörs av shamanska traditioner som härstammar från mänsklighetens tidigaste sätt att närma sig tillvarons andliga essens. Shamaner har världen över fungerat som bärare av kunskap och kraft – för balans och transcendens och shamanismen har beskrivits som en rituell boteakt för landskap, kropp och själ. Den har fyllt funktionen att balansera det mänskliga gentemot det andliga och den representerar en verklig forntida kunskap. I och med att den fortfarande är närvarande i världen står den också för en nutida och framtida kunskap, men det primära för mig är att den representerar en drömtida kunskap, alltså en kunskap som kommer direkt ur själva skapelseprocessen.

Den variant av shamanism som jag tillämpar på mina kurser utgår från den förkristna nordiska shamantraditionen där alltså runmagin är en central ingrediens. Samtidigt har jag tagit till mig influenser från många andra håll, t ex samisk shamanism, navajo-andlighet, jungiansk djuppsykologi, alkemi, gnosticism, Castanedas nagualism, djupekologi och kvantfysik. Min inställning är att shamanen är en andlig förnyare och innovatör och att shamanismen måste utvecklas och förnyas om den vill spela en fortsatt kreativ roll i världen. En sådan kreativ roll är synnerligen behövd i dagens värld där mänsklighetens tycks vara på väg rakt mot sin undergång. Shamaner kan med sina magiska ingripanden i den kosmiska energiväven bidra till en återgång till ett balanserat sätt att leva på jorden, till att vandra i skönhet på Moder Jord.

Avsikten med mina kurser är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att få kunskap direkt från den kosmiska väven och att med hjälp av runor och andra shamanska metoder som trumning, utesittning/landskapsgång och ceremonier på heliga platser hitta sätt att samverka med Moder Jord. Kurserna innehåller därför alltid moment som utförs på heliga platser. All kunskap och kraft finns i naturen och i naturens andliga dimension och man får del av den genom ett öppet sinne, stor ödmjukhet och ett kreativt deltagande i världen. Förhoppningen är att deltagarna i sitt inre ska kunna förverkliga det som alkemin kallar den heliga omfamningen, dvs uppnå balans mellan ande och materia, manligt och kvinnligt, ljus och mörker, för att kunna vandra i skönhet på Moder Jord.

Jag ger max två kurser per år och det avser jag att fortsätta med så länge som det ger mig själv ny kunskap. Den som vill ta del av utförligare versioner av mina tankar hänvisar jag till min bokutgivning: Sejd 6.0 – En vägledning i nordlig shamanism; Runmagi och shamanism 4.0; Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen och Drömtidens portar – Manual för heliga platser.

Vill du ta del av mitt pågående idéarbete hänvisar jag till avdelningen Tankar där jag kontinuerligt, om än inte regelbundet, lägger in nya artiklar och till min blogg, som uppdateras kontinuerligt. Information om mina böcker finner du på avdelningen Böcker.

 

                                                                                                                 Hem