Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Mitt kurskoncept:

Runmagi och shamanism

Magiska runor och heligt landskap

 

IMG_4402

 

Under 2019 håller jag två kurser på temat Runmagi och shamanism, den första på Västkusten på Färjås Yogaretreats utanför Kungsbacka den 22-24 mars, den andra i Gysinge i Norduppland 11-13 oktober. 

Magiska runor, heligt landskap, Färjås 22-24 mars (full)

Magiska runor, heligt landskap, Gysinge, 11-13 okt (full)

 

Den andliga variant av traditionell livssyn som fått beteckningen shamanism innehåller en praktiskt inriktad filosofi om människans plats och uppgift i kosmos och om det ansvar som är förknippat med kunskap och kraft. Den är ett sätt att tänka och leva, som innehåller en rad olika metoder för att göra sig mottaglig för och få del av den kunskap som är nödvändig för att skapa harmoni och balans. All kunskap och kraft finns i naturen och i naturens andliga dimension och en får del av den genom ett öppet sinne, stor ödmjukhet och ett kreativt deltagande i världen. Shamanism i min tolkning handlar om kunskap av Moder Jord, för Moder Jord, som är den egentliga läraren. Därför sker många av övningarna utomhus, företrädesvis på heliga platser.

På mina kurser introduceras deltagarna i ursprunglig filosofi och i traditionella andliga kunskapsvägar. Alltmer har jag också kommit att fokusera på parallellerna mellan dessa ursprungliga vägar och mer ”moderna” discipliner som alkemi, kvantfysik och djuppsykologins teorier om arketyper och synkroniciteter. Jag vill beskriva dessa kunskapsvägar som portar eller virvlar in i den icke-ordinära verkligheten, Drömtiden. I den nordiska traditionen talades om sex heliga riter som kommer från ”arla i urtid”; runmagi, utesittning, ceremoni/blot, sejd, galdersång och kontemplation/visdomsövning – olika vägar för att ta del av den kunskap och kraft som finns i Drömtiden och i landskapet. Tyngdpunkten i mina kurser ligger på att deltagarna själva ska hitta ett kreativt förhållningssätt till landskapet, alla dess invånare, dess andliga dimension, Drömtiden och den stora kosmiska spiraldansen. Det handlar om att hitta sin egen väg, sin egen plats och sin egen kreativa aktivitet i det stora kosmiska kretsloppet. Förhoppningen är att deltagarna i sitt inre ska kunna förverkliga det som brukar kallas för den heliga omfamningen, dvs uppnå balans mellan ande och materia, manligt och kvinnligt, ljus och mörker, för att kunna vandra i skönhet på Moder Jord.

Grunden i mina kurser är runmagin som utgår från det 24-typiga äldsta runsystemet – utharken – och dess kosmologiska dimensioner, som vi kan hitta fragment av i de förkristna nordiska myterna. För att lära känna runornas väsen och dimensioner ägnar jag på kurserna mycket tid åt att sjunga runor och att samspela med runorna i landskapet. Grunden i kosmos är rörelse och relation och det kännetecknar också runorna som är öppna dynamiska processer stadda i en ständigt pågående förändring. Även om det finns ett grundkoncept för mina kurser så vill jag betona att varje kurs är unik bl a eftersom mina egna kunskaper utvecklas i samspel med den kreativa dynamiken i den ständigt pågående kosmiska rörelsen.

Hur en kurs på temat Att vandra i skönhet kan gestalta sig kan du få ett hum om genom några bilder från kurserna i Fredrika i södra Lappland 2007 och 2008 som jag höll tillsammans med arkeologen Bernt Ove Viklund. Klicka här.

Jag kan också erbjuda föredrag om en rad olika aspekter inom ämnet shamanism och om det magiska runsystemet, utharken. Vid föredrag ingår i allmänhet någon praktisk övning. För att se en översikt av mitt föredragskoncept kan du klicka här.

Vill du ta del av mitt pågående idéarbete hänvisar jag till avdelningen Tankar där jag kontinuerligt, om än inte regelbundet, lägger in nya artiklar och till min blogg, som uppdateras kontinuerligt. Information om mina böcker finner du på avdelningen Böcker.

 

                                                                                                                 Hem