Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Att försvara heliga platser

 

Beskrivning: C:\Users\jörgeni\Pictures\Webben\Garde2.jpg

 

Alla platser är heliga men en del platser är mer heliga än andra. Det är en av grundsatserna i en traditionell livssyn. Hela Moder Jord vibrerar av helighet men på en del platser stegras denna helighet på ett påtagligt sätt. Sådana heliga platser är portar till Drömtiden. Där är sprickan mellan världarna som vidast och där manifesteras det kosmiska medvetandet som tydligast.

Varifrån kommer denna helighet? Från Drömtiden och skapelseprocessen som ägde rum ”arla i urtid”. Heligheten är ett resultat av vad Drömtidens heliga varelser har gjort – och fortfarande gör eftersom Drömtiden är en beteckning för hur all tid hänger samman i en odelbar helhet och där det som hänt fortfarande äger rum.

Genom heliga platser, som också brukar gå under benämningar som kraftplatser, offerplatser och liknande, uttrycker landskapet sitt intelligensfält. Heliga platser står i relation till varandra och hänger samman. Aha, laylinjer, tänker läsaren, men urfilosofins syn på detta går betydligt djupare. De heliga platserna är utlöpare av Drömtiden och ligger längs det som kallas drömspår och de går verkligen inte spikrakt genom landskapet. De ringlar sig fram i de heliga varelsernas spår som rört sig genom landskapet i enlighet med sina ursprungliga böjelser – ungefär som fåglar eller ormar eller björnar eller varför inte som flödande vatten. Hittar man sådana drömspår, och det kan man göra med hjälp av shamanska metoder som vidgar medvetandet, hamnar man förr eller senare vid heliga platser.

Exakt hur dessa platser hänger samman och exakt vilka uppgifter de har i Det stora kosmiska kretsloppet kanske vi människor aldrig kommer att förstå till fullo. Det är mysteriöst. Men det finns vissa möjligheter att avkoda budskapen från heliga platser om man på ett ödmjukt sätt genomför ceremonier på plats. En ceremoni är ju en ömsesidig kommunikation och energiutbyte med de väsen som håller till på platsen och med rätt attityd kan man få del av stor kunskap.

Heliga platser vill också delta i detta ceremoniella utbyte, inte bara med människor utan med alla andra levande varelser som passerar. Ju mer vi samtalar med en plats, desto mer vill den samtala och samspela med oss. Platser som ”glömts bort” och där ingen längre ceremonierar går in i en djup dvala. Ännu värre är det för platser som förstörs genom olika former av exploatering som skogsbruk, vattenkraftutbyggnad, gruvdrift, vägdragningar, okänsliga turistanläggningar och liknande. Där försvinner inte bara ett märkligt och vackert landskap utan också en intelligens, ett medvetande och en energi som har sin speciella roll att spela i den stora helheten.

Därför är det en av våra viktigaste uppgifter i dagens värld inte bara att hålla heliga platser aktiva utan också att försvara dem och skydda dem från negativ exploatering och utplåning. Dessa platser behövs för Det kosmiska kretsloppets dynamiska harmoni och balans. Ett sätt att bidra till denna harmoni och balans är förstås att ceremoniera på de heliga platserna. Ett annat sätt är att sprida kunskap om var de heliga platserna finns och arbeta för att ge dem olika former av legalt skydd som omöjliggör exploatering. Det kan handla om att inrätta nationalparker eller naturreservat eller att föra upp dem på FN:s världsarvslista. Men det kan också handla om att helt enkelt skapa en så stark positiv uppmärksamhet kring en helig plats att eventuella exploatörer avhåller sig från förstörelse av fruktan för folkets vrede.

Eftersom människan är mest intresserad av vad hon själv åstadkommer så kan det vara lättare att få skydd för en helig plats om det finns något människoskapat på den, t ex hällristningar, stenformationer, gamla ruiner o dyl. En del av dessa konstruktioner har gjorts för att höja och koncentrera platsens helighet, men shamanen vet att heligheten i själva verket finns hos platsen som sådan. En hällristning är t ex bara ett synligt uttryck för den energi som finns i berget. Ristarna tog helt enkelt fram bergets energi och medvetande och gav dem en grafisk form.

Det finns många heliga platser att skydda och det enklaste är att ”gräva där du står”, dvs börja med att aktivera och försvara de heliga platserna i närområdet och nätverka med andra personer med liknande ambitioner på andra håll så att ringarna sprider sig ut i Det stora kretsloppet.

Fotografierna är från hällristningarna vid Gärdeån i Jämtland.

 

 

                                                                                                           Tillbaka