Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Bön vid ceremoni på Mariavall

15 september 2019

 

 

 

Söndagen den 15 september hölls en interreligiös ceremoni i Mariavalls fullsatta klosterkyrka på Österlen - FÖR att värna Moder Jord och MOT planerna på gruvbrytning av vanadin. Böner från följande traditioner framfördes: shamanism, judendom, buddhism, kristendom och islam. Mycket kraftfull ceremoni med kongenialt utvald jazzmusik mellan bönerna - framför av Blue Light Jazzband. Ceremonin avslutades med allsång av Taubes underbara Änglamarken. Här följer den bön som jag framförde vid ceremonin:

Jag hälsar öster; gryningen, upplysningen.

Jag hälsar söder; dagen, insikten.

Jag hälsar väster; skymningen, självkännedomen.

Jag hälsar norr; natten, visdomen.

Jag hälsar jorden vår moder.

Jag hälsar Det stora mysteriet som har skapat och ordnat allt; Det kosmiska kretsloppet.

Jag hälsar alla våra relationer, jag hälsar alla medvarelser; vi är alla släkt, vi är alla ett.

Jag ber om beskydd för denna ceremoni så att vi alla som deltar kan bidra till att människorna kan vandra i skönhet med ömsesidig respekt för medmänniskor, medvarelser och Moder Jord.

Allt är ett och hänger samman.

Allt är rörelse och relation.

Allt har liv och är liv.

Allt har medvetande och är medvetande.

Allt har helighet och är helighet.

Allt är en del av en kosmisk dans och en kosmisk väv där allt utgår från och återgår till Oändligheten, den kosmiska matrisen, möjlighetsfältet.

Vi är alla medverkande i den stora kosmiska pågående Skapelsen. Att vi samlas här idag till denna gemensamma ceremoni är ett svar på impulser från Oändligheten som vi kanske upplever på olika sätt men som har gett oss en gemensam önskan att kunna bidra med kreativ energi.

Jorden är en levande, kännande och medveten varelse som kan behöva vår hjälp för att läka de sår som mänskligheten åsamkat henne och för att kunna stå emot fortsatta destruktiva exploateringsplaner – inte bara här i Skåne utan på många andra platser i Sverige och världen i övrigt, t ex i Tiveden och Norduppland där kobolt eftersöks och vid Vättern där berggrunden rymmer sällsynta jordartsmetaller.

Dagens ceremoni är vårt bidrag till att värna Jorden, till att laga världen, till att hitta fram till ett ödmjukt och rättvist sätt för människan att leva på jorden i ömsesidig respekt för alla andra varelser och allt annat levande.

Måtte de goda tankar och energier som vi frammanar idag bidra till att stärka Moder Jord och alla andliga och världsliga krafter som arbetar för jordens värnande. Måtte alla goda och rättskaffens aktivister få kraft och inspiration inför de många och svåra uppgifter som väntar.

Med skönhet framför oss vandrar vi.

Med skönhet bakom oss vandrar vi.

Med skönhet ovan oss vandrar vi.

Med skönhet under oss vandrar vi.

Med skönhet runt omkring oss vandrar vi.

Med skönhet inom oss vandrar vi.

I skönhet avslutas allt.

(Som avslut tre ggr Utharken med trumma.)