Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Shamanism på webben?

 

 

När alltfler lär sig att använda internet som kommunikationsmedel ökar också antalet sajter och bloggar som har shamanism som tema. Helt följdriktigt eftersom shamaner oftast har varit dynamiska och kreativa personer som inte har ryggat för att ta till sig nya idéer, metoder och tekniker. En del av de shamanska sajterna drivs också av shamaner. Den nya tidens shamaner har hittat ett nytt sätt att nå bortom sin geografiska begränsning och bygga mer eller mindre globala nätverk.

Allt detta är positivt, men ändå vill jag påpeka att det inte finns någon shamanism på webben i den bemärkelsen att det inte går att bedriva shamanism på eller via internet. Webben är inget shamanskt medel eller medium även om den kan underlätta kontakter och idéutbyte mellan personer med shamanska intressen.

Den verkliga kunskapen och kraften hämtar en shaman i naturen och dess processer genom att helt enkelt göra sig åtkomlig, alltså genom en samverkan i landskapet med alla dess synliga och osynliga invånare/medlevare. Det sker genom ett ömsesidigt utbyte av energi och information med djur, växter, berg, floder och väder i såväl deras materiella som andliga aspekter.

Internet gör det lättare att hitta intressanta personer och litteratur i ämnet, men ingen verklig shaman lägger ner någon större del av sin tid och energi på internet. De riktigt traditionella shamanerna, de gammaldags vismännen och viskvinnorna hittar man inte på webben, bara i det verkliga livet.

För egen del har jag bestämt mig för att driva en synnerligen enkel webbsajt med kort information om min egen verksamhet, hur mitt tänkande utvecklas, vilka böcker jag har gett ut och vilka andra sajter jag tycker kan vara värda att besöka. Allt detta som en sorts guide för personer som med egen kraft och kompass söker sig fram längs den shamanska vägen. Detta sökande är individuellt och den viktigaste kunskapen får man i sin ensamhet.

Risken med shamanska hemsidor är att man vill lägga ut för mycket material. Ett exempel på en snygg och stringent sajt är Michael Harners. Den innehåller bara väsentligheter och information om hur shamaneleven själv kan ta sig vidare.

Några personer har inrättat diskussionsforum på sina shamanska sajter. Det kan självfallet fungera bra såväl för de ansvariga som för besökarna under en viss period av kunskapssökande och utveckling. Men här finns också onekligen en inbyggd risk, nämligen den att de ansvariga får tillbringa alltför mycket tid med att administrera sajten och att deltagarna lägger mer tid på forumdebatter än på verkligt kunskapssökande i naturen.

Den som besöker min sajt hittar alltså inget diskussionsforum eller några större mängder av shamanskt material. Här finns bara tips om hur man kan ta sig vidare. Mina böcker är tänkta som manualer till shamanens värld för dem som vill ta sig dit på egen hand. Och dit kan man bara ta sig av egen kraft.

                                                                                                              Tillbaka