Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Evo Morales försvarar Moder Jord

 

 

 

 

 

 

 

Den 22 april 2009 höll Bolivias indianske president Evo Morales ett tal inför FN:s generalförsamling. Talet hölls med anledning av att denna dag är Jord-dagen, Earth Day, och Morales uppmanade världens nationer att ställa sig bakom ett antal principer för att skydda jordens resurser och rätt till liv.

Evo Morales vill ha en universell deklaration för Moder Jords rättigheter som innebär att människorna inte får sätta sina intressen över jordens:

- Inte bara människor utan också planeten har rättigheter. Det som händer med klimatförändringarna är att Moder Jords rättigheter inte respekteras.

Evo Morales skissade fyra principer som han anser bör vara vägledande för hur en deklaration om Moder Jords rättigheter ska utformas:

                               Rätten till liv. Rätten för alla ekosystem att inte utplånas genom människors oansvariga handlingar.

                               Rätten för biosystemen att förnya sig själva. Utvecklingen kan inte vara oändlig. Det finns en gräns för allt.

                               Rätten till ett rent liv. Rätten för Moder Jord att leva utan förorening och förgiftning. Fiskar, djur och träd har rättigheter.

                               Rätten till harmoni och balans mellan alla och allt. Vi är alla beroende av varandra.

Morales påpekade i talet att urfolken i Bolivia har ceremonier och ritualer för att hedra jorden.

- Vi måste nu börja inse att jorden inte tillhör oss. Det är tvärtom. Vi tillhör jorden.

Som en grundbult för FN finns ju deklarationen om de mänskliga rättigheterna och häromåret antogs deklarationen om urfolkens rättigheter. Så visst är idén om en deklaration om Moder Jords rättigheter en utmärkt idé om FN över huvud taget ska kunna spela någon positiv roll för omställningen till ett mänskligt liv i balans med naturen. Man kan utgå från att många FN-medlemmar kommer att kämpa emot och dessutom uttryckligt bryta mot en sådan deklaration om den någon gång skulle antas. Men Evo Morales arbetar på många fronter och med många olika medel för att ”indianisera” världen.

 

Jörgen I Eriksson april 2009

 

                                                                                                            Tillbaka