Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Traditionell livssyn i dagens värld

 

 

 

 

 

 

 

 

I både USA och Kanada finns en stark antikolonial och välartikulerad rörelse bland akademiker från ursprungsbefolkningarna. En del av dem är verksamma vid universitet inom ramarna för institutioner som kallas Native American Studies, First Nation Studies, Indigenous Studies och liknande. Jag har tidigare recenserat böcker från skribenter ur denna rörelse, t ex av Waziyatawin och Jennifer Nez Denetdale och nu har turen kommit till en högintressant samling texter från Kanada under redaktörskap av Leanne Simpson, nishnaabekwe. Boken har titeln Lighting the Eighth Fire – The Liberation, Resurgence and Protection of Indigenous Nations (Arbeiter Ring Publishing, Winnipeg, 2008).

Jag rekommenderar starkt denna bok för alla som är intresserade av att knyta samman avancerat nutida antikolonialt tänkande med traditionell livssyn och urfilosofi. Det är nämligen precis det som dessa texter handlar om, eller för att uttrycka det med Leanne Simpsons ord; ”återta och vidmakthålla traditionell livssyn och tillämpa den i samtiden”, ”återskapa och tänka ut hur vi ska leva våra traditioner i samtiden” något som innebär ”ett individuellt och kollektivt ansvar att avkolonisera – oss själva, våra familjer, våra samhällen, våra nationer och Kanada”. Och kärnan i allt detta kan sammanfattas i parollen ”skydda landet och skydda kunskapen”.

Vad är det då för en åttonde eld som åsyftas i bokens titel? Ursprunget är en nishnaabeg-profetia om en kommande tid när ett nytt folk ska framträda för att återuppliva traditionella språk, filosofier, kulturer, politiska och ekonomiska system. I dagens värld, efter flera hundra års kolonial exploatering, kulturellt förtryck och folkmord handlar det för ursprungsamerikaner om att återknyta till de ursprungliga sätten att tänka och leva, att föra in kunskapen från förfäderna och förmödrarna i vår tid och då fånga den revolutionära innebörden av denna kunskap. Det handlar om att skapa en ny generation, som känner full samhörighet med landet, Moder Jord, och med de elders, kunskapsbärare som fortfarande är i livet. Eftersom ursprunglig kunskap och filosofi är invävda i språken är det av yttersta vikt att bevara och vitalisera ursprungsbefolkningarnas språk.

Detta är naturligtvis ingen liten eller lätt uppgift för de ursprungsamerikaner som växer upp idag och som är avskurna från såväl landskap som traditionell filosofi och språk. Det första steget är att hitta tillbaka till tänkesätt och handlingsvägar som går bortom den koloniala mentalitetens begränsningar, vi måste hitta nya sätt att älska jorden och nya sätt att älska oss själva och våra folk, skriver Taiaiake Alfred, mohawk, i bokens förord. Och Laura Hall, kanienkehaka mm, påpekar att ”vägar till motstånd är alltid synliga för dem som kan se genom det koloniala tänkandets dimmor”. Detta är samtidigt vägar till att återskapa och bevara balansen i kosmos.

Detta är en bok med mängder av skarpa formuleringar som känns väldigt allmängiltiga för oss människor som lever i industricivilisationens begynnande nedgångsfas, en civilisation som bygger på våld mot och exploatering av människor, växter, djur, skogar, vatten, jord och mineraler. Vårt landskap föröds av samma krafter som ligger bakom förstörelsen av urfolken och deras landskap. Vi betraktar också världen genom det koloniala tänkandets dimmor och behöver frigöra oss från detta enfaldiga sätt att betrakta världen som en resurs att exploatera och i stället återknyta till de verkligt gamla kunskaperna om världen som en sammanhållen väv av liv och medvetande. Även om vi saknar kunskapsbärare, elders, av det slag som fortfarande finns på reservaten runt om i USA och Kanada så kanske vi ändå kan hitta vägar till det som i Lighting the Eighth Fire kallas det goda livet, the good life, där vi lever den ursprungliga kunskapen, förnyar våra relationer med allt levande, tackar skapelsen och förbereder för kommande generationer.

Jörgen I Eriksson, maj 2012

 

                                                                                                            Tillbaka