Hem

Böcker

Om norrshaman

Kurser

Tankar

Kontakt

Min blogg

Bibliografi

 

 

Wilhelm Reich (Nexus nr 1-2 1977)

Jorden är vår Moder - Budskap till Västerlandet från Nordamerikas indianer (red; Jordens Vänner och svensk-indianska förbundet 1981)

Yggdrasil och resan genom de nio världarna (Café Existens nr 20 1983)

Sejd - en vägledning i nordlig shamanism (med Ericsson, Gejel, Hedlund; Gimle 1985, 1988)

Samisk shamanism (med Bäckman, Gejel, Hedlund; Gimle 1987, Vattumannen 1988, h:ström 2002 och 2003)

Botare och shamaner bland dagens samer (i Persson Samerna - hot, motstånd, tradition; Föreningen Fjärde Världen 1988)

Kosmisk extas - Texter om samisk och nordlig shamanism (med Collinder, Harva-Holmberg, Pentikäinen; Gimle 1989)

Runmagi och shamanism (som Atrid Grimsson; Vattumannen 1990)

Svartkonstbok (som Atrid Grimsson; Vattumannen 1992)

Blodstämmare och handpåläggare - Folklig läkekonst och magi i Tornedalen och Lappland (Gimle 1992, h:ström 2002 och 2004)

Bergets visdom - Shamanskt arbete med berg, sten och mineral (med Atrid Grimsson; Gimle 1996)

"Ibland inträffar mirakel…" Analys och lärdomar av folklig läkekonst och shamanism (Folktankar 2003, 2009)

Sejd 3.0 – En introduktion till shamanismen (norrshaman 2004, 2006 och 2007)

Vandrare i två världar – Samisk shamanism bok 2 (h:ström 2004)

Sometimes Miracles Happen – On Saami Shamanism and Traditional Healing (Folktankar 2004, 2010)

Shamanism, marxism och människans frigörelse (norrshaman 2004)

Att bita av ödets trådar – Ett shamanskt manifest (norrshaman 2005, 2006 och 2007)

Världsträdet och den kosmiska väven – En shamansk analys (norrshaman 2005 och 2007)

Runmagi och shamanism 2.0 (norrshaman 2005, 2006 och 2008)

Paleolitiskt medvetande – Om pre-shamansk närvaro och extas (i Mikael W Gejel (red): Uråldrig andlighet, Athanor 2007)

Navajo – Att tänka och vandra i skönhet (h:ström 2008)

Atrid Grimssons Svartkonstbok (norrshaman 2008)

Naturens återkomst – Shamanism och frigörelse (norrshaman 2009)

Shamanens Edda – Utvalda och kommenterade sånger från Drömtiden (norrshaman 2009)

Var tids noaidi – Samisk shamanism (Rosengårdens förlag 2009)

Sejd 4.0 – En introduktion till shamanismen (norrshaman 2010)

Portar till Drömtiden – Hällbilder och modern shamanism - i Tjärnström/Viklund/Humlesjö: Rödockrarummet (Vulkan 2010)

Drömtid, visdom, paradox (norrshaman 2011)

Runmagi och shamanism 3.0 (norrshaman 2011)

Rune Magic and Shamanism (norrshaman 2012)

The Runes – A Shamanic Tool from Dreamtime. Artikel i The Journal of Shamanic Practice, vol 5, issue 1, Sping 2012

Michael Harner Writes His Testament. Artikel i The Journal of Shamanic Practice, vol 6, issue 2, Fall 2013

Eddans dolda visdom (norrshaman 2014)

Ruunimaagia ja samanism (Pilgrimbooks, Tallinn 2015)

Heligt landskap – Platser för kraft och kunskap (norrshaman 2015). Medförfattare: Jonas Unger.

Runenmagie und Schamanismus: Ursprüngliches Wissen von Mutter Erde (norrshaman 2015)

Drömtiden knackar på: Om synkronicitet, arketyper och talmagi (norrshaman 2016)

Sejd 5.0 – En vägledning i nordlig shamanism (norrshaman 2016)

Seidr 5.0 – A Guide to Nordic Shamanism (norrshaman 2017)

Runmagi och shamanism 4.0 (norrshaman 2017)

Drömtidens portar – Manual för heliga platser (norrshaman 2018)

Sejd 6.0 – En vägledning i nordlig shamanism (norrshaman 2019)

Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen (norrshaman 2019)

The Active Side of Infinity – Castaneda and Shamanism (norrshaman 2020)

Esoterisk shamanism – En kosmisk magi (norrshaman 2020)

Svartkonstbok 3.0 – Shamanism, folklig läkekonst och kosmisk magi (norrshaman 2022)

Sejd 7.0 – Shamanism i det 21:a århundradet (norrshaman 2022)

Runmagi och shamanism 5.0 (norrshaman 2022)

Esoterisk shamanism 2.0 – Att manifestera det kosmiska i det jordiska (norrshaman 2023)

Shamanistiskt manifest – Aktivism till jordens försvar (norrshaman 2023)

 

Under åren 1972-76 ingick Jörgen I Eriksson i gruppen kring "Box 229 i Hägersten" som skrev, översatte och publicerade en rad kompendier utifrån icke-auktoritära vänsterståndpunkter. Det gäller till exempel kritik och analys av de kapitalistiska och statskapitalistiska produktionssätten och kritik av den traditionella vänstern från stalinism till socialdemokrati. Box 229 publicerade bland annat texter från den icke-auktoritära vänstern i den tyska revolutionen 1918-21 och texter inspirerade av den situationistiska internationalen.

1977-80 medverkade Jörgen I Eriksson regelbundet i new age-tidskriften Nexus och 1983-1996 i den shamanska tidskriften Gimle.

                                                                                                                  Till toppen