Hem

Böcker

Om norrshaman

Kurser

Tankar

Kontakt

Min blogg

Förlaget norrshamans böcker

 

Beställ genom att skicka en e-post till norrshaman@gmail.com Ange vilka böcker, hur många ex du vill ha och vart de ska skickas. Jag bekräftar per mejl och meddelar då vilket belopp som ska sättas in på plusgiro 4229295-3 Jörgen I Eriksson eller bankgiro 375-6038. Beställningen skickas inom 1-2 dagar som 1:a klassbrev enligt Postens taxa. Böckerna går också att beställa via Adlibris, Bokus och Bokbörsen.

 

Shamanistiskt manifest – Aktivism till jordens försvar

 

Klimatkaos, artutrotning och naturförstörelse ställer dagens shamaner inför nya, stora och svåra uppgifter. Detta manifest är en när-var-hur-manual för icke-ordinär aktivism där Jörgen I Eriksson behandlar begrepp som reaktiv, proaktiv, preaktiv och ceremoniell magi, öppen och fördold aktivism, shamansk olydnad och icke-våld, nätverk och icke-organisation och hur man med hjälp av sina andliga allierade och Det Stora Mysteriet kan omvandla förtvivlan och sorg till kreativ och transformerande magisk handling.

 

30 sidor limhäftat mjukband i formatet 126 x 178 mm. ISBN 978-91-519-9206-8
Pris: 100 kr.

Mer info här.

 

Svartkonstbok 3.0 - Shamanism, folklig läkekonst och kosmisk magi

 

Svartkonst är beteckningen på den gamla folkliga magin och botekonsten. Mycket av denna magi finns samlad i så kallade svartkonstböcker – böcker där de kloka skrev ner sitt kunnande. Svartkonstbok 3.0 är en modern svartkonstbok med många konkreta beskrivningar av hur man kan få magisk kraft och insikt, hur man stämmer sig i harmoni och balans med den kosmiska medvetandeströmmen, hur man anlitar döden som rådgivare, hur magi kan användas vid sjukdom och hur den kan påverka väder och vind och även större globala och kosmiska sammanhang. Och inte minst – hur man kan skydda sig själv mot svart magi och onda anslag, som i dagens värld kan komma från oväntade håll.
Jörgen I Eriksson har tagit fram det bästa ur gamla svartkonstböcker. Han visar hur de folkliga botarna arbetade konkret med kraften och att de verkade i en uråldrig shamansk tradition. Han delar också frikostigt med sig ur sin egen rikhaltiga magiska erfarenhet.
Atrid Grimssons Svartkonstbok utkom första gången 1992. Detta är tredje upplagan – utvidgad och uppdaterad till en magi för det 21:a århundradet.

95 sidor limhäftat mjukband i formatet 126 x 178 mm. ISBN 978-91-519-9202-0
Pris: 200 kr.

Mer info här.

 

 

Esoterisk shamanism 2.0 – Att manifestera det kosmiska i det jordiska

 

I Esoterisk shamanism2.0 – Att manifestera det kosmiska i det jordiska sammanfattar jag mina erfarenheter av drygt 40 års shamansk verksamhet. Bokens övergripande mål är total kunskap och total frihet och dess etos kan sammanfattas som: Var och en sin egen shaman. Var och en för sig och Kosmos med oss.
De kriser som mänskligheten och jorden befinner sig i kräver motstånd och kreativa handlingar av många människor och på många olika sätt – inte minst i form av verklig magi. Allt måste göras nytt – från grunden – och det gäller även shamanismen som för att bli relevant måste ta till sig och integrera kunskaper från många olika områden – alltifrån kvantfysik till djuppsykologi och ekosofi. Det 21:a århundradets shamaner – de esoteriska shamanerna – behöver axla ett globalt och kosmiskt ansvar. Förutsättningen är att de förmår öppna sig för flödet från Medvetandets mörka hav och samtidigt manifestera denna kosmiska kunskap i den ordinära verkligheten. Bortom alla former finns Nagualen – det ovetbara, det kosmiska möjlighetsfältet – ursprunget för den verkligt kraftfulla kunskapen. Boken handlar om att föra in drömmandet i våra vanliga liv, att manifestera det kosmiska i det jordiska och genom oklanderligt leverne bidra till jordens och kosmos balans.

 

A5, 95 sidor, häftad. ISBN 978-91-519-9205-1.
Pris: 180 kr.

Mer info här.

 

 

IMG_4936ed

 

Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen

Carlos Castaneda skrev mellan åren 1968 och 1998 tolv böcker om sin läroperiod hos den mexikanske shamanen Juan Matus. Det är böcker som ger djupa inblickar i en sällsam magisk tradition med rötter långt tillbaka i förcolumbiansk tid. Jörgen I Eriksson har under nära 40 år umgåtts flitigt med Castanedas texter. I denna bok analyserar han utifrån sina egna shamanska erfarenheter många av de grundläggande begreppen i don Juans kunskapsväg – krigarens väg, den inre dialogen och självviktigheten, viljan och uppsåtet, drömmandet och smygandet, döden som rådgivare, rekapitulationen av minnesvärda händelser, konsten att se och att uppleva energin direkt, våra lysande energikokonger, medvetandets fogpunkt, icke-organiska varelser, Örnen och oändlighetens energikluster, medvetandets mörka hav och den totala friheten. Castanedas terminologi är delvis unik men parallellerna med andra shamanska traditioner är många och påtagliga. Denna bok är tänkt som en manual till don Juans och Castanedas idévärld och mynnar ut i tankar om hur deras idéer kan inspirera den som idag söker personlig kunskap och kraft och samtidigt vill värna och skydda Moder Jord.

”… ger en utmärkt överblick över don Juans och Castanedas läror… innehåller dessutom välbehövliga kritiska kommentarer när innehållet i böckerna brister i konsekvens eller spejsar ut bortåt gränsen för det trovärdiga. Analysen av texterna präglas av den stringens och den tankeskärpa som Eriksson givit prov på i sina skrifter, i sina föredrag, i sitt shamanska arbete och i sitt vardagliga liv.” (Mikael W Gejel i Sphinx No 20 2019)

Boken finns också i engelsk översättning: The Active Side of Infinity: Castaneda and Shamanism. Mer information här.

 

A5, 90 sidor, häftad, ISBN 978-91-639-9076-2.

Slutsåld. Inget nytryck planerat.

 

IMG_4806ed

 

Drömtidens portar – Manual för heliga platser

 

Detta är uppföljaren till Heligt landskap – Platser för kraft och kunskap. Drömtidens portar är en bok om vad heliga platser är och vilken funktion de fyller i landskapet och i det stora kosmiska kretsloppet. Den är praktiskt inriktad och fokuserar på hur en kan hitta, aktivera, bevara och skydda heliga platser. Här finns också klargörande resonemang om hur en bör bete sig på heliga platser och hur en kan samspela med platsernas andliga dimension. Med hjälp av bokens omfattande lista med drygt 100 heliga platser i Sverige kan läsaren själv ge sig in i landskapet och delta i det stora arbetet med ”att laga världen”.

 

A5, 75 sidor, spiralbindning. ISBN 978-91-639-9074-8.

Boken är slutsåld och kommer inte i någon ny upplaga. Guiden till över 100 heliga platser som ingår i boken finns nu som fri pdf här.

 

IMG_4847ed 

Sejd 6.0 – En vägledning i nordlig shamanism

 

Sejd 6.0 är en utökad, uppdaterad och förbättrad version av den shamanska klassikern Sejd som 1985 och 1988 gavs ut av Gimle respektive Vattumannen och som 2004, 2010 och 2016 kom i nya versioner på norrshaman – Sejd 3.0, Sejd 4.0 resp Sejd 5.0. Nu, 2019, har den utökats, omarbetats och daterats upp ytterligare en gång och fått titeln Sejd 6.0. Boken är både en teoretisk och praktisk vägledning i shamanism. Här beskrivs ingående shamansk filosofi och begrepp som heliga platser, den icke-ordinära verkligheten, själen, kraft, magi och sjukdomsbot. Boken kan användas som en manual av shamaneleven och innehåller klargörande beskrivningar av shamanska metoder för att nå insikt och kraft såsom utesittning, själsresor, sejd, runor, extasdanser och ceremonier. Här finns aktuella avsnitt om sambanden mellan shamanism och kvantfysik samt ett helt nyskrivet kapitel med utgångspunkt från Carlos Castanedas begrepp tonal och nagual.

Så här skrev den samiske shamanen Eirik Myrhaug om Sejd 5.0: ”Eriksson har et nordisk utgangspunkt for sin sjamanisme, men han har også hentet mye fra samisk sjamanisme. Han trekker også inn en kvantevitenskapelig perspektiv på sjamanistisk forståelse og det gir boken aktualitet. Boken kan brukes som oppslagsbok i sjamanisme. Boken anbefales!” (Eirik Myrhaug).

Läs Bodvar Bjarkes recension av Sejd 3.0.

Den engelska upplagan är tyvärr slutsåld. Seidr 5.0 – A Guide to Nordic Shamanism.

A5, 105 sidor, spiralbindning. ISBN 978-91-639-9075-5

Sejd 6.0 är numera ersatt av Sejd 7.0 – Shamanism i det 21:a århundradet.

 

IMG_4447ed 

Runmagi och shamanism 4.0

 

Denna utvidgade och omarbetade utgåva bygger vidare på och ersätter Runmagi och shamanism (Vattumannen 1990), Runmagi och shamanism 2.0 (norrshaman 2005) och Runmagi och shamanism 3.0 (norrshaman 2011). Runorna har en mäktig inneboende kraft. De är en karta över kosmos och uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen och kan användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och mineraler. Runorna är ett sakrament från Drömtiden och en väsentlig del av den nordiska shamanismen. Genom att kombinera runorna med andra shamanska metoder som utesittning, ceremonier, trumning och magisk sång kan denna shamanska tradition utveckla sin fulla potential. Denna bok beskriver runornas ursprung och innebörd, runorna som processer och portar till Drömtiden och hur de är ett utmärkt hjälpmedel för att tänka i skönhet för att därefter kunna handla i skönhet. Denna nya utgåva undersöker på djupet runmagins beröringspunkter med alkemi, kvantfysik och Maya-kosmologins teorier om de nio skapelsevågorna.

Så här skriver Ailo Gaup i sin recension: ”Skal man vite mer om runemagi og sjamanisme kommer man ikke utenom denne teksten.  Fortsatt fremstår den som et pionerarbeid.  ’Runmagi og shamanism’ er boken som kan hjelpe deg å knekke runekoden.”

Runmagi och shamanism finns också på engelska och tyska (se längre ned) och är även utgiven på estniska av Pilgrimbooks.

 

A5, 134 sidor, spiralbindning. ISBN 978-91-978832-9-0.

Runmagi och shamanism 4.0 är numera ersatt av Runmagi och shamanism 5.0.

 

 

Heligt landskap

 

Heligt landskap

 

Jörgen I Eriksson och Jonas Unger har arbetat med boken i drygt två år som ett led i ett projekt med att kartlägga, aktivera och skydda heliga platser. Bokens titel är Heligt landskap – Platser för kraft och kunskap. Över 100 heliga platser beskrivs. Boken innehåller också översiktliga kapitel om vad heliga platser är, hur de kan skyddas, aktiveras och även nyskapas samt ett kapitel om helighet och vardaglighet i Sápmi. Detta är en guidebok in i det heliga landskapet och den icke-ordinära verkligheten, Drömtiden.  Eftersom våra landskap är översållade med heliga platser och en fullständig sammanställning är omöjlig att göra har vi gjort ett någorlunda representativt urval av platser som har olika karaktär, historia och funktion. Här finns allt från mega-kraftplatser som Omberg, Blå Jungfrun och Ales stenar till mer eller mindre okända lokala heliga platser som Storebergs labyrint i centrala Göteborg, Södra Härene ödekyrka i Västergötland och Spjuthällen i Uppland.

”Jörgen I Eriksson och Jonas Unger guidar oss, med hjälp av enkla och precisa ord, samt av fina bilder i färg, genom skogar och berg, runstenar och björnspår, klinter och lundar i vårt Moderland Sverige. Deras arbete liknar en befruktning.” (Tidningen Kulturen)

Fler lovord för Heligt landskap här.

262 sidor häftad; 80 färgfoton. ISBN 978-91-978832-4-5.

Slutsåld. Ersätts av Drömtidens portar – Manual för heliga platser.

 

 

 

 

 

Atrid Grimssons Svartkonstbok
- Om shamanism, folklig läkekonst och magi

 

Svartkonst är den gamla beteckningen på folklig magi och botekonst. Mycket av denna magi finns samlad i så kallade svartkonstböcker – böcker där de kloka skrev ner sitt kunnande. Atrid Grimssons Svartkonstbok är en modern svartkonstbok med många konkreta beskrivningar av hur man får magisk kraft och insikt, hur man stämmer sig i harmoni och balans med de kosmiska lagarna, hur man umgås med de döda, botar sjukdomar, påverkar väder och vind och skyddar sig mot svart magi och onda anslag. Atrid Grimsson har tagit fram det bästa ur gamla svartkonstböcker. Han visar hur de folkliga botarna arbetade konkret med kraften och att de arbetade i en uråldrig shamansk tradition. Han delar också frikostigt med sig ur sin egen rikhaltiga magiska erfarenhet. Atrid Grimssons Svartkonstbok kom första gången ut 1992. Detta är andra upplagan (september 2008) – utvidgad och uppdaterad.
”Innehållet baseras dels på egna erfarenheter som Eriksson skaffat sig under sina många och långa resor och egna shamaniska arbete, dels på olika etnologiska uppteckningar. Texten är lättläst och inte sällan engagerande, men även om den mycket väl kan läsas av alla som har ett allmänt intresse av äldre tiders shamanism och läkekonst blir nog behållningen störst om man själv vill pröva på äldre tiders magi och ritualer.” (Stefan Isaksson i BTJ-häftet).

 

92 sidor, spiralbindning. ISBN 978-91-975054-6-8.

Pris: Slutsåld. Numera ersatt av Svartkonstbok 3.0.

 

 

Eddan2

 

Eddans dolda visdom

 

Sångerna i Den poetiska Eddan innehåller gåtfulla och spännande mytiska berättelser sprängfyllda av dold andlig kunskap, som det är möjligt även för oss idag att finna och avkoda. Det är kunskap inte bara om den yttre världen och dess skapelse utan också om våra inre världar, våra personligheters födelse, död och transformation och olika vägar att nå visdom.

Myterna innehåller kunskap av Moder Jord, för Moder Jord. Eddans dolda visdom handlar om hur vi kontinuerligt kan utvinna nya insikter ur de mytiska berättelserna om hur människor kan röra sig i balans med naturen och de stora kosmiska kretsloppen. Även i det tjugoförsta århundradet fungerar Eddansångerna som portar in i den icke-ordinära verkligheten, Drömtiden.

Så här skriver Eta Christensson i sin recension av boken i nättidningen Naturtro: ”Eddans dolda visdom bjuder på flera aha-upplevelser. Det jag finner intressantast är den nytolkning som författaren gör angående kvinnornas plats och betydelse. Han gör upp med den gamla patriarkala tolkningen av Edda-världen, där kvinnor är bifigurer som endast passivt deltar i männens kamp för överlevnad.”
Pierre Angell skriver i Tidningen Kulturen: ”Som läsare blir vi erbjudna möjligheten att bli lika Ratatosk. Vi springer mellan Eddans grenverk av poetiska utryck som utmynnar i språng till andra världar. Referenser och förgreningar till Castanedas böcker skapar ingångar till de shamanistiska processernas intertextuella dynamik.”

Slutsåld. Ingen nytryckning planerad.

 

85 sidor, häftad. ISBN 978-91-978832-3-8.

 

 

Rune Magic

 

Rune Magic and Shamanism –

Original Nordic Knowledge from Mother Earth

 

The runes possess a great inherent power. They are doorways to Dreamtime and do express the totality of all knowledge that is dispersed everywhere. The runes are one of the sacred rites originating from the holy beings of Dreamtime and they can be utilized to bring harmony and balance to humans, animals, plants and minerals. The runes are a sacrament in Nordic shamanism and by combining the runes with other shamanic methods such as vision quests, ceremonies, sejd and magical singing this shamanic tradition can manifest its full potential. This book describes the runes as processes, their origins and meanings and how they can be used as an excellent tool in order to think and act in beauty. Its aim is to be a manual to the shaman’s philosophy and practice. This book can be ordered by e-mail at the cost of 25 Euros, 20 £ or US $30 (freight costs include). Price within Sweden 150 SEK + freight. When ordering please include your mailing address. When confirming the order I will send instructions on how to transfer the money. If you live in Europe you can order the book from the English division at the Swedish webshop Bokus.

This book is also available in Estonian from Pilgrimbooks.

 

116 pages with illustrations. ISBN 978-91-978832-2-1.

 

 

Runenmagie

 

Runenmagie und Schamanismus –

Ursprüngliches Wissen von Mutter Erde

 

Runenmagie ist ein Sakrament im nordischen Schamanismus, der lange vergessen war, aber von neuen Schamanen gegen Ende des 20. Jahrhundert wiederbelebt wurde. Den Runen wohnt eine große Kraft inne. Sie sind Tore zur Traumzeit und drücken die Gesamtheit allen Wissens aus, das überall verstreut ist. Die Runen können genutzt werden, um Menschen, Tiere, Pflanzen und Mineralien in Harmonie und ins Gleichgewicht zu bringen. In Kombination mit anderen schamanischen Methoden, wie Visionssuche, Zeremonien, Sejd und magischem Singen können die Runen ihr volles Potential entfalten. Runenmagie und Schamanismus beschreibt die Runen als Prozesse, die als ein ausgezeichnetes Werkzeug verwendet werden können, um in Schönheit zu denken und zu handeln. Ziel ist es, ein Handbuch für Philosophie und Praxis des Schamanen zu sein.

Das Buch kann via e-mail bestellt werden und kostet 25€, inklusive Porto. Bei Bestellung bitte eigene e-mail-adresse beifügen und ich werde Sie informieren wie Sie das Geld überführen können (SWIFT oder PayPal).

126 Seiten mit Illustrationen. ISBN 978-91-978832-5-2.

 

 

Dromtiden

 

Drömtiden knackar på –

Om synkronicitet, arketyper och talmagi

 

Mycket har hänt sedan psykiatern C. G. Jung och kvantfysikern Wolfgang Pauli försökte förena djuppsykologi, kvantfysik och alkemi i en enhetlig teori. Ett centralt begrepp i deras arbete var synkronicitet, som betecknar meningsfulla och sammanfallande händelser. Synkronicitet förebådar förändringar i både inre och yttre bemärkelse och är kärnan i all verklig magi. Insikterna i synkronicitetens aspekter har senare fördjupats och är en stor inspirationskälla för alla som vill samspela på ett kreativt sätt med Moder Jord och Det stora kosmiska kretsloppet.

I denna bok analyserar Jörgen I Eriksson vad synkronicitet är och hur den kan möjliggöras, vad det himmelska giftermålet och multiplicatio-effekten innebär och vad det betyder att de naturliga talen och runorna är arketyper. Detta är en bok om verklig magi.

Slutsåld. Ingen nytryckning planerad.

 

55 sidor, häftad. ISBN 978-91-978832-6-9

 

 

IMG_0997 ed_1.jpg

 

Naturens återkomst – Shamanism och frigörelse

 

Moder Jord är shamanens primära lärare. Shamanismen innehåller kunskap av Moder Jord, för Moder Jord och handlar om att avkoda naturens budskap. I Naturens återkomst tar författaren ytterligare steg på den shamanska vägen enligt nordisk tradition. Han går bortom de vanliga shamanska metoderna och visar genom många olika exempel hur shamanen hämtar visdom och kraft direkt från Moder Jord genom kunskapsvägar som utesittning, landskapsgång, ceremonier, extas, själsresor, drömmande och kontemplation. Shamanismen är en läkeprocess för tanke, kropp och landskap och ett sätt att tänka och leva och den rymmer också en civilisationskritisk dimension. Shamanen är en del av den paleolitiska världsrevolutionen, som syftar till ett liv i harmoni och balans med Moder Jord, med alla andra arter och med alltings andliga dimension, det osynliga.
Skalleper ger Naturens återkomst ”8 Draupnir av 9” i sin recension i Samfundet Forn Seds tidskrift Mimers brunn.

Slutsåld. Ingen nytryckning planerad.

81 sidor spiralbindning. ISBN 978-91-975054-8-2.

 

 

Shamanism, marxism och människans frigörelse

Shamanens tänkande var centralt hos de flesta av världens urfolk och har kommit tillbaka i ny form och på en ny nivå med urfolkens inträdande som subjekt på den världspolitiska scenen. Denna bok är ett försök att läsa Marx med shamanens ögon och på så vis befria Marx inte bara från marxismen utan också från Marx själv och bidra till att utveckla en systemkritisk teori som går utöver och bortom kapitalismens kategorier som klass, stat och nation.  Genom att samtidigt läsa shamanen med Marx’ ögon kan man också befria shamanen från shamanismen. Denna systemkritik kan, kanske, bidra till en utveckling där människan upphäver sin alienation och förverkligar sin frihet, dvs utvecklar sin fulla potential i ett dynamiskt samspel med och respekt för andra arter. Detta är ett kvalitativt annorlunda samhälle, en fri association där alla arters frigörelse är villkoret för människans fria utveckling och där människan vandrar i skönhet på jorden. Boken är slutsåld. Ingen ny utgåva planerad.

80 sidor, spiralbindning. ISBN 91-975054-1-2.

 

IMG_1587_1

 

Drömtid, visdom, paradox

 

I denna bok reser författaren i navajo- och hopiland i sydvästra USA och samtidigt i Drömtiden – i spåren efter urtidens heliga varelser, hjältar och monster och spåren efter spanska conquistadorer och amerikanska folkmördare.  I ord och bild skildras det tänkande, den livssyn, som föds fram i och av detta sträva och storslagna landskap. Filosofer, medicinmän och radikala antikolonialister resonerar kring begrepp som visdom, traditionell livssyn och civilisationskritik. Boken är ett försök att utreda vad Drömtiden är och föra in urtänkandet i vår tid – ett tänkande som kommer att spela en viktig roll när industrisamhället avvecklas och människor vill hitta tillbaka till ett ömsint sätt att leva på och med Moder Jord. Samtidigt är den en sammanfattning av insikter från författarens mer än 30 år långa filosofiska och andliga resa som tog sin början i ett möte med indianska heliga män vid Russeltribunalen i Rotterdam 1980.
”Bokens nav är intervjuerna, som ger goda inblickar i vad Eriksson kallar "urtänkandet" eller Native Science, ursprungsfolkens visdom. Ett tema hos såväl författaren som dem han intervjuar är en massiv kritik mot kolonialismen, den historiska såväl som den nutida; den yttre, fysiska, i form av naturskövling, och den inre, mentala, i form av en konsumistisk, fragmentiserad och individfixerad ideologi. Istället bör vi återknyta till ursprungsfolkens helhetstänkande. Resebilder i färg bidrar med värde.” (Gunnar Martin Aronsson i BTJ-häftet).

 

105 sidor häftad med 18 färgfoton. ISBN 978-91-978832-0-7.

SLUT. Ingen nytryckning planeras, men hela boken finns att läsa gratis som pdf (105 sidor) här.

 

 

bild eddan.JPG

 

Shamanens Edda

– Utvalda och kommenterade sånger från Drömtiden

 

Myterna från urtiden är en karta över tillvarons alla dimensioner, synliga såväl som osynliga. De berättar om alltings upphov och karaktär, hur världen har uppstått och vilka kvaliteter den har, om människans plats i tillvaron och hennes relationer till alla andra medvarelser. Myten är ett sätt att bevara och hålla liv i kunskapen om hur man dansar med naturen för att kunna leva i harmoni och balans, för att kunna vandra i skönhet. I denna bok har Jörgen I Eriksson samlat de Eddasånger som har mest shamanskt innehåll, mest kunskap från Drömtiden. Avsikten är att återerövra den andliga kunskap och kraft som finns i Eddasångerna och göra den tillgänglig för alla som vill vandra den shamanska vägen, en väg av skönhet, harmoni och balans. Eddasångernas esoteriska visdom lockas fram av Edvin Thalls fina tolkningar från 1912.  Skalleper ger Shamanens Edda ”6 Draupnir av 9” i sin recension för tidskriften Mimers brunn och skriver bl a ” Jörgen skriver lättförståeligt och jag kan klart rekommendera Shamanens Edda framför akademisk litteratur.”

Läs inledningskapitlet som pdf-fil.

 

103 sidor spiralbindning. ISBN 978-91-975054-7-5

SLUT. Har ersatts av Eddans dolda visdom.

 

 

Världsträdet och den kosmiska väven
– En shamansk analys

Berättelser om världsträdet och den kosmiska väven finns i många urkulturer världen över. I förkristen nordisk myt kallades världsträdet Yggdrasil och väven Urds väv. Dessa berättelser visar världen som en levande och dynamisk helhet, som en enda stor organism, där allt hänger samman, överallt och alltid. Längs världsträdet ligger de nio världarna som shamanen kan resa genom för att skaffa kunskap och kraft till att bota, påverka väder och vind och ställa saker och ting till rätta. Världsträdet och den kosmiska väven sätter in de nordiska myterna i ett globalt sammanhang och är tänkt att fungera som en manual till shamanens filosofi och praktik.

 

40 sidor, spiralbindning. ISBN 91-975054-3-9.

SLUT – ingen nytryckning planerad.

 

 

Att bita av ödets trådar – Ett shamanskt manifest


Ny utvidgad upplaga tryckt i mars 2006.

Detta är en manual till shamanens filosofi, som kommer att ingå i nästa upplaga av Sejd – Sejd 4.0. Ödets trådar är i shamansk tradition ett begrepp som uttrycker en djup förståelse av hur allt hänger samman i en kosmisk livsväv. I nordisk förkristen tradition har denna väv gått under namnet Urds väv. Världen är en odelbar helhet där allt hänger samman med allt annat, där människan och alla andra varelser ingår och med sina handlingar ömsesidigt påverkar varandra och allt annat. När människan biter av ödets trådar förverkligar hon sin fulla potential och sluter fred med skapelsen. Livet i sig blir andligt, religionen blir överflödig och människan frigör sig också från det religiösa slaveriet. Hon vandrar i skönhet.


28 sidor, spiralbindning. ISBN 91-975054-2-0.

SLUT. Ingår numera i Sejd 5.0.

 

 

 

 

                                                                                                                          Till toppen