Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser

  Tankar

  Frågor och svar

  Kontakt

  English

  Deutsch

  Min blogg

 

Jörgen I Eriksson

norrshaman

Runmagi och shamanistisk aktivism

Rune Magic and Shamanistic Activism

IMG_5077

Kurser/Coarses 2024

Magiska runor, Heliga platser, Shamanistisk aktivism 20-21 april

Rune Magic, Wisdom and Power from Earth and Cosmos
27-29 September in Tallinn, Estonia

Runmagi och ceremoniell aktivism 13 oktober

Föredrag 23 oktober + ceremoni

Mina böcker

Shamansk runmagi – Kort introduktion   NY!

Shamanistiskt manifest – Aktivism till jordens försvar

Sjamanistisk manifest (fri pdf på norska)

Esoterisk shamanism 2.0 – Att manifestera det kosmiska i det jordiska

Sejd 7.0 – Shamanism i det 21:a århundradet

Runmagi och shamanism 5.0

Svartkonstbok 3.0 - Shamanism, folklig läkekonst och kosmisk magi

Översikt alla böcker

Books in English:

AFramsida_50.jpg

Shamanistic Manifesto – Activism in Defence of the Earth (free pdf)

The Active Side of Infinity – Castaneda and Shamanism

Rune Magic and Shamanism

Seidr 5.0 (free pdf)


Tankar - Thoughts:

Shamanistisk magi vs kapitalismens illusioner

Aktivism versus kollaps och ångest

The Living Universe – Callemans teori om Alltet

Shamansk morgonbön och aftonbön

Att bli ett med uppsåtet

Kosmisk magi – överallt och alltid

Kosmisk extas – vårt grundtillstånd

Spotify

Om sejd och heliga platser i Häxkittelns podcast

Om runor, runmagi och det kosmiska medvetandet i Häxkittelns podcast

Youtube

Shamanistiskt manifest – Aktivism till jordens försvar (med Angela Aylward)

Shamanism för 2000-talet (med Angela Aylward)

Jordens själ, kosmiskt medvetande och uppsåt (med Angela Aylward)

Guide till över 100 heliga platser i Sverige (fri pdf)

Guide to sacred sites in Sweden(free pdf)

 

The Existential Shamanism of Carlos Castaneda

The runes – A Shamanic Tool from Dreamtime

The World Tree, the Cosmic Web and Mother Earth in Nordic Tradition

Sometimes Miracles Happen: On Saami Shamanism and Traditional Healing

Flera texter – More thoughts

Ljud:

Lyssna till runorna här

Sound:

Listen to the runes here


Läs min blogg! Read my blog!

 

norrshaman